Gà Đông tảo khủng 03

Gà Đông tảo khủng 8 tháng

4,3 kg hứa hẹn đầy tương lai. Xem thêm Gà Đông tảo của Trang trại TẠI ĐÂY.

Liên hệ Anh Hải: 0938371773 để biết thêm chi tiết.

Gà Đông tảo khủng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *